Hypoglikémie.

Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová, krátce cukrovka. Cukrovka se stává celosvětovou epidemií a stejně tak je tomu i v České republice. Máte ve svém okolí diabetika? Víte co je hypoglikémie? Víte jak se zachovat pokud se setkáte s člověkem s hypoglikémií? V následujícím článku se o hypoglikémii dozvíte více.

Hypoglykémie je stav, který se projeví snížením hladiny krevního cukru pod přibližně 3,6 mmol/l (hranice se mohou lišit dle jednotlivých odborných zdrojů přibližně od 3,3 - 3,9 mmol/l). Hypoglykémie je doprovázena nepříjemnými klinickými příznaky. Vždy má nějakou příčinu a dosti důležité je tuto příčinu určit, abychom se mohli dalším hypoglykémiím vyhnout. Nízká hladina krevního cukru je nebezpečná zejména pro náš mozek, který není schopen využívat jiný zdroj energie než krevní cukr - glukózu.

Klinické příznaky hypoglykémie: třes, pocení, zvýšení pulzu, nervozita, hlad, závrať, únava, úzkost, bledost, nesoustředěnost, snížení psychické výkonnosti až zmatenost či agresivita, nevolnost, bolest hlavy, poruchy zraku např. zamlžené či dvojité vidění, porucha jemných pohybů, poruchy řeči, celková slabost, i křeče, bezvědomí a jiné. POZOR: Člověk s hypoglykémií může vypadat jako opilý a můžou si ho laici a někdy i odborníci snadno splést s opilým člověkem. Jednoznačné potvrzení hypoglykémie lze velmi jednoduše provést změřením hladiny krevního cukru (i s pomocí glukometru v průběhu několika sekund až minut).

Hypoglykémie můžeme rozdělit podle rychlosti vzniku, délky trvání hypoglykémie a podle celkového stavu organismu na lehkou (lehkou hypoglykémii zvládne pacient sám, nepotřebuje pomoc druhé osoby), těžkou (při těžké hypoglykémii vyžaduje pacient pomoc okolí, a to nejen lidí blízkých, ale někdy i pomoc zdravotníků). U pacientů s cukrovkou léčených pomocí inzulinu je hypoglykémie tolerována 1-3 x týdně (toto se může lišit u pacientů s diabetem 1. typu oproti pacientům s diabetem 2. typu, též podle použitého druhu inzulinu a počtu aplikací inzulinu za den). Občas je hypoglykémie nevyhnutelná. Neznamená to ale, že se hypoglykémie vyskytuje jen u pacientů léčených inzulinem. Může se samozřejmě vyskytnout u všech pacientů s cukrovkou.

Mezi velmi časté příčiny patří zvýšená fyzická aktivita, vynechání pravidelného jídla, též alkohol, jehož účinky se zesilují při vynechání jídla či fyzické aktivitě (POZOR na tanec, konzumaci alkoholu a vynechání jídla současně)! Dalšími příčinami vzniku hypoglykémie může být nevhodně zvolená dávka inzulinu, záměna krátkodobého inzulinu za dlouhodobý, nebo omylem podaná jedna dávka inzulinu dvakrát, dále některé jiné choroby, razantní změna ve stravovacích návycích při zahájení např. redukční diety nebo při přechodu na vegetariánskou stravu a pozor, patří sem i změna jídelníčku při cestování, některé léky a jiné, vzácnější příčiny.

Často se vyskytne hypoglykémie bez příznaků, je mírná a není potřeba zásadních opatření. Rychlou a účinnou první pomocí je požití jednoduchého cukru (glukózy) v rychle vstřebatelné formě: sladký nápoj (Coca-Cola, džus, sladký čaj apod.) nebo hroznový, rychle rozpustný cukr (k dostání v lékárnách ve formě ruličky, která obsahuje celkem 40 g sacharidů a k 1. pomoci je doporučeno 5 ks z ruličky). Je vhodné sníst asi 10-20 g sacharidů (větší množství se nedoporučuje, protože tím výrazně rozkolísáme hladinu glukózy). POZOR: sladké tekutiny se nemohou podat člověku, který z jakéhokoliv důvodu (opilost, bezvědomí, zvracení atd.) nespolupracuje, protože by mohl tekutiny vdechnout a udusit se. U pacientů s diabetem 1. typu často lékaři předepisují glukagon pro první pomoc, což je jednorázová injekce určená pro tento případ - buď si ji může aplikovat pacient sám, nebo to provede osoba blízká (rodinný příslušník, spoluzaměstnanci apod.). Některým pacientům v případě lehké hypoglykémie pomůže si po doplnění sacharidů na chvíli lehnout a zdřímnout si. Pokud je však pacient v takovém stavu, že není schopný si sám pomoci, neváhejte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Váš lékař by Vám měl pomoci ve správném a včasném odhalení hypoglykémií a najít spolu s Vámi vhodná opatření ke snížení jejich výskytu.

Doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph. D.